LZDLogoFinal1 - Copy

LATGALES ZOODĀRZS

Zoodārzs Jums

Kā apmeklēt Zoodārzu

Zoodārza dzīvnieki

Zoodārza sasniegumi:

Ekoloģiskā izglītošanā

Zinātnē

Dabas aizsardzībā

Starptautiskā sadarbība

Projekti

Kontakti

 

University of Daugavpils - Wikipedia

 

Latgales zoodārza sasniegumi zinātnē

 

LZD realizē zoodārzu zinātnisko un dabas aizsardzības funkcijas pēc autorkoncepcijas: Pētām Latvijā, ko aizsargājam Latvijā aizsargājam Latvijā, ko pētām Latvijā. Tas ļāva LZD šo funkciju izpildes efektivitātē būt starp Eiropas vadošiem zoodārziem.

LZD zinātnieku pētījumu pamatvirzieni ir: platā airvabole Dytiscus latissimus; Latvijas herpetofaunas sugu izplatība un ekoloģija; Eiropas purva bruņurupucis Emys orbicularis; dīķu akvakultūra; antropogēnie draudi herpetofaunai un akvakultūrai; invazīvās sugas, t.sk. Perccottus glenii ģenētiku; Trachemys scripta u.c.

LZD biologi 2021.g. sadarbībā ar ārzemju zinātniekiem no 8 valstīm atklāja Latvijai jauno rāpuļu sugu Austrumu glodene Anguis colchica (foto) un izpētīja herpetofaunas sugu populāciju blīvumu Latvijas monitoringa ietvaros.

LZD biologi līdzautorība ar ārzemju zinātniekiem nopublicēja vairāk par 40 zinātniskiem rakstiem, no tiem 23 SCOPUS indeksētājos žurnālos, un 3 zinātniskās monogrāfijas, uzstājās vairāk par 125 zinātniskās konferencēs 24 valstīs ar vairāk par 185 referātiem.

LZD zinātnieku zinātniskās publikācijas, t.sk. līdzautorībā ar ārzemju zinātniekiem, ir pieejamas ResearchGate datu bāzē.

LZD veic Daugavpils Universitātes Zookultūras un dabas aizsardzības Laboratorijas funkcijas un LZD biologi sadarbībā ar Daugavpils Universitāti piedalījās vairāk nekā 15 zinātniskajos Latvijas un Eiropas tenderos un projektos.