LATGALES ZOODĀRZS

http://www.latgaleszoo.eu

 

 

Latgales zoodārza nomātie un iznomātie nekustamie īpašumi

 

(atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtībai).

 

 

Latgales zoodārza nomātie un iznomātie nekustamie īpašumi

 

Līgums

Latgales zoodārza nomātie nekustamie īpašumi

 

1. Zemes gabals, kadastra Nr. 05000010606. Platība: 7388 kv.m. Adrese: Vienības, 27. Daugavpils. LV5400. Nomnieks: S.Kurmeļovs (pēc pilnvaras).

 

Latgales zoodārza nekustamie īpašumi, kurus paredzēts nomāt

 

nav

 

Latgales zoodārza iznomātie nekustamie īpašumi

 

nav

 

Latgales zoodārza  nekustamie īpašumi, kurus paredzēts iznomāt

 

nav