LATGALES EKOLOGISKĀ BIEDRĪBA

 

http://latgaleszoo.biology.lv

Projekti

 

Latgales zoodārzs piedalās Latvijas un starptautiskajos zinātniskajos, izglītojošos un dabas aizsardzības projektos.

 

ESF projekti

2004.-2009.g.    ESF LIFE-NATURE projekts LIFE-Bombina #LIFE04NAT/DE/000028 (Germany, Denmark, Latvia).

2006.-2008.g.    ESF LIFE-NATURE projekts "Sugu un biotopu aizsardzība Dabas parkā „Rāzna”" #LIFE04NAT/LV/000199 (Latvia).

Latvijas projekti

2007.g.               Latvijas Vides Fonda projekts: "Divu brošūru par sarkanvēdera ugunskrupjiem, purva bruņurupučiem un to aizsardzību Latvijā izveidošana un drukāšana”.

2007.g.               Latvijas Vides Fonda projekts: „Purva bruņurupuču Emys orbicularis (L.) Sugas aizsardzības plāna izstrādāšana”.

2006.g.               Latvijas Vides Fonda projekts: Iedzīvotāju vides apziņas veidošanas ekspozīcijas pabeigšana Latgales zoodārzā”.

2006.g.               Latvijas Vides Fonda projekts: „Purva bruņurupuču, sarkanvēdera ugunskrupju, plato ūdensvaboļu ekoloģijas pētīšana un aizsardzība Latvijā”.

2006.g.               Dabas aizsardzības pārvaldes projekts „Sarkanvēdera ugunskrupju Bombina bombina (Linnaeus, 1761) Sugas aizsardzības plāns Latvijā ”.

2005.g.               Rīgas Nacionāla zoodārza un Latvijas Vides Fonda projekts: "Meklējam purva bruņrupuci Latvijā".

2002.-2003.g.    Latvijas Zinātnes padomes projekts “Negatīvas attieksmes pret dabu veidošanās īpatnības”.

2001.g.               Latvijas Vides Fonda projekts # 1-08/470/2000. “Latvijas purva bruņurupuča Emys orbicularis ekoloģijas izpēte”.