LATGALES EKOLOGISKĀ BIEDRĪBA

 

Iepirkumi

 

Cenu aptauja iepirkumam „Hitridomikozes analīzes” Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētāja projekta „Metodikas izstrāde un pielietošana smilšu krupja populācijas uzlabošanai izmantojot ex situ metodi” (projekta Nr. 1-08/40/2017;  līguma Nr. 1-20/27) tāmes pozīcijas Nr. 1.2. aktivitātes realizācijai