LZDLogoFinal1 - Copy

LATGALES ZOODĀRZS

Zoodārzs Jums

Kā apmeklēt Zoodārzu

Zoodārza dzīvnieki

Zoodārza sasniegumi:

Ekoloģiskā izglītošanā

Zinātnē

Dabas aizsardzībā

Starptautiskā sadarbība

Projekti

Kontakti

 

University of Daugavpils - Wikipedia

 

Latgales zoodārza sasniegumi Latvijas dabas aizsardzībā

 

LZD realizē Eiropas zoodārzu dabas aizsardzības funkciju līdz ar zinātniskiem pētījumiem pēc autorkoncepcijas: Pētām Latvijā, ko aizsargājam Latvijā – aizsargājam Latvijā, ko pētām Latvijā.

LZD biologi ir Dabas aizsardzības pārvaldes sertificētie Sugu un biotopu eksperti 4 kategorijās: Abinieki un rāpuļi; Stāvošie saldūdeni; Trachemys scripta; Perccottus glenii.

LZD biologi sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un ārzemju zinātniekiem daudzus gadus veic Latvijas herpetofaunas reto sugu aizsardzību pēc sistēmas: 1) aizsargājamo sugu populāciju un tos apdraudējušo faktoru izpēte; 2) likumdošanas nodrošinājuma izstrāde; 3) konkrēto populāciju un to biotopu menedžmenta plānu un rekomendāciju izstrāde; 4) praktiskie darbi biotopu uzlabošanā in-situ; 5) praktiskie darbi reto sugu pavairošanā zookultūrā ex-situ un izlaišana dabā; 6) monitorings; 7) iedzīvotāju izglītošana.

LZD biologi izstrādāja 2 Sugas aizsardzības plānus; izveidoja 2 mikroliegumus; izraka un atjaunoja 72 dīķus; uzlaboja vairāk par 120 ha herpetofaunas sauszemes biotopu; izstrādāja 3 reto herpetofaunas sugu herpetokultūras metodikas, izaudzēja un izlaida dabā vairāk par 6000 sarkanvēdera ugunskrupju, ap 1000 smilšu krupju un 62 purva bruņurupučus 3 populācijās, sniedza desmitus Sugas un biotopu ekspertu atzinumus, izņēma no dabas desmitiem invazīvo bruņurupuču.

LZD biologu dabas aizsardzības publikācijas (herpetofaunas monitoringu atskaites, Sugas aizsardzības plāni, herpetofaunas sugu aizsardzības rekomendācijas, reto herpetofaunas sugu populāciju menedžmenta plāni u.c.), t.sk. līdzautorībā ar Latvijas un ārzemju zinātniekiem, ir pieejamas ResearchGate datu bāzē.

LZD biologi sadarbībā ar Daugavpils Universitāti piedalījās vairāk nekā 15 dabas aizsardzības Latvijas un Eiropas tenderos un projektos.

2015.g. Latgales zoodārzs kopā ar Budapešta zoodārzu, Ungārija, tika atzīmēts ar Eiropas Komisijas LIFE programmas LIFE and new partnerships for nature conservation biļetena speciālo rakstu The role of zoos in conserving Natura 2000 network species: Latgale Zoo in Latvia ka sekmīgas un efektīvas Eiropas zoodārzu sadarbības ar Eiropas Komisiju piemērs (LIFE-HerpetoLatvia Conservation of rare reptiles and amphibians in Latvia projekts).