LATGALES ZOODĀRZS

http://www.latgaleszoo.eu

 

Bibliotēka dabas draugiem

 

Te atrodas Latgales zoodārza autoru elektroniski PDF formātā izdotie materiāli. Visi materiāli ir brīvi pieejami lasītājiem.

Citēšanas gadījuma nepieciešamas atsauces.

 

GRĀMATAS:

Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteicējs. Daugavpils Universitāte, Akadēmiskais apgāds "Saule": 1-76. ISBN 978-9984-14-531-0

Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteikšanas shēma. [A field guide schema to the adult Amphibians species of Latvia]. -Daugavpils universitāte, DZMF: 2 lp.

Pupiņš M., Pupiņa A., Škute A. (2010): Vides un biotopu plānošana Eiropas purva bruņurupuču Emys orbicularis saglabāšanai Latvijā [Planning of environment and biotopes for the conservation of Emys orbicularis in Latvia]. -Daugavpils Universitāte: 1-192. (In Latvian).

Pupiņš M., Pupiņa A. (2007): Eiropas purva bruņurupucis Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) un tā aizsardzība Latvijā. [European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) and conservation of it in Latvia]. -Latgales ekoloģiskā biedrība: 1-162. (In Latvian).

Pupiņa A., Pupiņš M. (2007): Sarkanvēdera ugunskrupis Bombina bombina (Linnaeus, 1761) un tā aizsardzība Latvijā. [The fire-bellied toad Bombina bombina (Linnaeus, 1761) and conservation of it in Latvia]. - Latgales ekoloģiskā biedrība: 1-143. (In Latvian).

Līdaka I., Pupiņš M., Leimane D. (2005): Meklējam purva bruņrupuci Latvijā. [We look for pond turtle in Latvia]. -Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs: 1-2. (In Latvian).

 

 

DISERTĀCIJAS:

A.Pupiņa (2011): Sarkanvēdera ugunskrupju Bombina bombina L. ekoloģijas īpatnības uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā. Dr.biol. Promocijas darbs. -Daugavpils Universitāte: 1-131.

Pupiņa A. (2011): Sarkanvēdera ugunskrupju Bombina bombina L. ekoloģijas īpatnības uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā. Dr.biol. promocijas darba kopsavilkums. -Daugavpils Universitāte: 1-61.

Pupiņš M. (2009): Eiropas purva bruņurupucis Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) un tā ekoloģijas aspekti uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā. Dr.biol. promocijas darbs. Latvija, Daugavpils Universitāte: 1-145.

Pupiņš M. (2009): Eiropas purva bruņurupucis Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) un tā ekoloģijas aspekti uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā. Dr.biol. promocijas darba  kopsavilkums. -Latvija, Daugavpils Universitāte: 1-71. ISBN 978-9984-14-468-9

 

 

SUGU AIZSARDZĪBAS PLĀNI

 

Pupiņš M., Pupiņa A. (2007): Eiropas purva bruņurupuča Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) sugas aizsardzības plāns Latvijā. -Dabas aizsardzības pārvalde, Rīga: 1-104.

Pupiņš M., Pupiņa A. (2006): Sarkanvēdera ugunskrupja Bombina bombina (Linnaeus, 1761) sugas aizsardzības plāns Latvijā. -Dabas aizsardzības pārvalde, Rīga: 1-82.

 

 

MATERIĀLI

LZD Hronikas:      2007       2008       2009       2010       2011