LATVIJAS POPULĀRZINĀTNISKĀ HERPETOLOĢIJA

http://www.latgaleszoo.eu

 

Lielais tritons

Triturus cristatus (Laurenti 1768)

 

Sistemātika

Class:              Amphibia

Order:              Caudata

Family:             Salamandridae

Genus:             Triturus

Species:           T.cristatus

 

 

Izplatība Latvijā:

visa Latvijas teritorijā, bet ļoti nevienmērīgi. Sastopams diezgan reti.

Lielā tritona iespējamā izplatība Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev, Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; autoru nepubl.dati).

 

Aizsardzības statuss

Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).

Eiropā: Habitat Directive II, IV; Bern Convention (Annex 2).

Latvijā: Aizsargājama suga (MK noteikumi Nr.396); Mikrolieguma suga (MK noteikumi Nr.45); Latvijas Sarkanā grāmata, 2.kat.

 

Pieaugušo īpatņu ārējais izskats

L.=97 mm, L./L.cd.=0,95-1,27. Tēviņu svars līdz 11 g, mātīšu – līdz 14 g. Āda sīki graudaina. Ķermeņa mugurpuses pamatnokrāsa melna, brūngani melna. Ķermeņa vēderpuse oranža vai dzeltena ar melniem plankumiem. Pavasarī tēviņiem attīstās augsta muguras spura ar neregulāriem izgriezumiem, kas sastāv no divām: ķermeņa un astes daļām; uz astes sāniem gaiši zila, tēraudbalta un oranža svītra. Mātītēm muguras spuras nav. Tēviņiem arī ir anālās atveres liels uztūkums, mātītēm tas ir daudz mazāks.

 

Lielā tritona ārējais izskats.

 

Sezonāla un diennakts aktivitāte

Aktīvs siltajā gada periodā, vēlu rudeni un ziemu pavada hibernācijā. Vairošanās laikā aktīvs visu diennakti, īpaši dienā. Uz sauszemes aktīvs krēslā, vakaros, nakts sākumā, pēc lietus vai lietus laikā.

 

Biotopi un mikrobiotopi

Barošanās biotopi ir jaukti meži, arī parki, krūmāji, upes ielejas netālu no mitrām vietām: purviem, dīķiem. Dienas laiku pavada alās, zem koku saknēm, zem zariem, akmeņiem, sūnās. Vairošanās biotopi (2) ir dīķi bez zivīm, labi aizauguši ar ūdens augiem, apsauļoti. Hibernācijas mikrobiotopi ir grauzēju alas, celmi, zaru čupas, pagrabi (3), bedres. Zināma ziemošana strautos. Ziemo pa vienām vai grupās līdz pat vairākiem simtiem.

 

Lielo tritonu barošanās un vairošanās biotops

 

 

Text Box: aText Box: b

Lielā tritona biotopi: a) vairošanās, b) ziemošanas.

 

 

Barība.

Uz sauszemes barojas ar sliekām, kailgliemežiem, kukaiņiem un to kāpuriem, zirnekļveidīgiem. Ūdenī barojas ar ūdens vabolēm, moluskiem, odu kāpuriem, spāru kāpuriem, zivju un abinieku ikriem, sīkiem vēžveidīgiem un abinieku kāpuriem.

 

Vairošanās.

Izdēj 150 – 200 ikrus ūdenī, pielīmējot tos pa vienam vai pa 2-3 pie ūdens augu lapu apakšējas virsmas. Kāpuri dzīvo ūdenī līdz metamorfozei. Dzimumgatavību sasniedz trešajā dzīves gadā.