LATVIJAS POPULĀRZINĀTNISKĀ HERPETOLOĢIJA

http://www.latgaleszoo.eu

 

Parastais krupis

Bufo bufo (Linnaeus 1758)